header
Hungarian SGF

English


Missziók

Home

Products

Missions

Links

Contact


Wigner
ESA
IKI

DLR


Cassini misszió

A Cassini misszio egy kettős szondából ált, az orbitből és a Hygens leszállóegységből. Az ESA fejlesztette Huygens szondát a Titánra és a Szaturnusz körül keringve behatóan tanulmányozza a bolygót a gyűrűivel és holdjaival együtt. A fő célkitűzések a következők: a gyűrűk háromdimenziós struktúrájának és dinamikus viselkedésének a meghatározása; a holdak felszíni összetételének és geológiai történetének tanulmányozása; a Iapetus fő hemiszférájában levő sötét anyag eredetének és természetének a meghatározása; a magnetoszféra háromdimenziós struktúrájának és dinamikus viselkedésének a kutatása; a Szaturnusz atmoszférája dinamikus viselkedésének felhő szintű meghatározása; a Titán felhői és homályai időbeli változékonyságának tanulmányozása és a Titán felszínének jellemzése regionális léptékben. Tizenkét tudományos műszer van az Orbiter fedélzetén, ebből kettőnek, a Cassini Plazma Spektrométernek (CAPS) és a Dual Technique Magnetométernek (MAG) a kifejlesztésében vettek részt a KFKI RMKI fejlesztői, köztük jelenlegi fejlesztőink is, az Orbiter szimulátorát (EGSE) tervezték. A következő műszerek találhatók még az orbiteren: Cosmic Dust Analyzer (CDA); Composit Infrared Spectrometer (CIRS); Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS); Imaging Science Subsystem (ISS); Magnetometer (MAG); Magnetospheric Imaging Instrument (MIMI); Cassini Radar (RADAR); Radio and Plasma Wave Science (RPWS); Radio Science (RSS); Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS); Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS);
    A  CAPS tartalmaz egy ion tömeg-spektrométert (IMS) a pozitív atomi és molekuláris ionok fluxusának fajtafelbontású mérésére az energia/töltés és az apertúra belépési iránya függvényeként; egy ionsugár spektrométert (IBS), amely a pozitív ionok összes fajtájának fluxusát méri az energia/töltés és a belépés iránya függvényeként, valamint egy elektron spektrométert (ELS) az elektronok fluxusának mérésére az energia/töltés és a belépési irány függvényeként.
    A  MAG  egy közvetlenül érzékelő műszer, amely a Szaturnusz körüli mágneses tér erejét és irányát méri. A mágneses mezőket részben a Szaturnusz központjában lévő igen forró mag állítja elő. A mágneses tér mérése a mag kutatásának egyik lehetséges módja akkor is, ha túl forró és mély ahhoz, hogy ténylegesen megközelítsük. A magnetométerek közvetlenül érzékelő műszerek, amelyek a szonda környezetében levő mágneses terek erősségét mérik. A  MAG-ot  egy vektor/skalár hélium magnetométer szenzor, egy fluxus-kapu magnetométer szenzor, egy adatfeldolgozó egység és három tápegység alkotja a működtető szoftverrel és a szenzor elektronikákkal együtt.
    2005, január 14-én az ESA által fejlesztett Huygens szonda sikeresen leszállt a Titánra és mérési adatokat és képfelvételeket küldött a Cassininek, amely továbbította azokat a Földre. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a sikeres misszió mérföldkövet jelent az űrkutatás történetében.  Az orbiter még jelenleg (2015) is működik.


 26. December 2014
Instruments of Cassini
Cassini-S/C-Instruments
Tudományos műszerek a Cassini orbiteren
CAPS
A CAPS műszer
MAG
A MAG műszer
EGSE
Űrszonda szimulátor kártyák (Mil1553)