header
SGF Hungarian

English

Missziók

Home

Products

Missions

Links

Contact


Wigner
ESA
IKI

DLR


Mars-96

A szovjet Mars 96 misszió feladata az volt, hogy egy orbitert, két kis független állomást és két felszíni behatoló egységet  küldjön a Marsra a bolygó fizikai jellemzői kurrens állapotának és fejlődésének kutatására a múltbeli és akkori fizikai és kémiai folyamatok tanulmányozása révén. A Mars 96 Orbiter egy 3-tengelyű nap/csillag-stabilizálású szonda volt, amely a Phobos tervein alapult és két platformmal rendelkezett a műszerek pozicionálására és stabilizálására.
    A Mars 96 Orbiter 12 műszert vitt magával a Mars felszínének és atmoszférájának tanulmányozására, hét műszert a plazma, a terek és részecskék vizsgálatára, valamint három műszert asztrofizikai mérések céljára. Rádiós berendezések, egy navigációs TV kamera és egy sugárzásmérő dozimetriai berendezés egészítette ki a rendszert. A műszereket közvetlenül a szonda oldalára, illetve az oldalára rögzített platformra és a napfény-panelek szélére szerelték.
    A KFKI RMKI fejlesztői közt voltak mérnökeink is, és három kísérlet kidolgozásában vettek részt a plazma, illetve a mágneses tér tanulmányozására, melynek során kifejlesztették a fedélzeti szoftvert és az EGSE-ket. Az első berendezés (MAREMF) a Mars körül elhelyezkedő elektronokat, a Mars mágneses terét és a kettő kölcsönhatását tanulmányozta volna. A második (MARIPROB) a bolygó ionoszféráját, míg a harmadik (SLED-2) a Mars környezetében található nagyenergiájú részecskéket kutatta volna.
    A Mars 96 űrszondát Föld körüli pályára állították, de nem sikerült a Mars trajektóriájára irányítani, 1997. november 17-én visszatért a Föld légkörébe, és lezuhant egy 320×80 km-es részen a Csendes Óceán, Chile, illetve Bolívia közös területén. A lezuhanás oka ismeretlen.
 4. March 2015


Mars96 Integration
Mars96 integrálása
Bajkonurban

Mars)6 at Mars
Mars96 szonda a Marsnál
(művészi kép)